Nasi konsultanci od lat budują i rozwijają najwyższe standardy komunikacji i dialogu, z sukcesem realizując cele biznesowe firm z takich branż jak: Bankowość, Ubezpieczenia, Przemysł, Infrastruktura, Telekomunikacja, Nowoczesne technologie, FMCG.

Dziś, jako jeden silny Zespół tworzący Agencję Noise PR, zapewniamy naszym Klientom kompleksowe wsparcie, oferując im doradztwo strategiczne w zakresie Public Relations, Public Affairs i CSR, a także wyjątkowe szkolenia oraz coaching.

Każdego z naszych Klientów traktujemy wyjątkowo, wierząc, że tylko rozwiązania szyte na miarę przynoszą trwałe korzyści ich biznesowi.

Dzięki wiedzy i doświadczeniu, płynącemu z wielu zrealizowanych z sukcesem projektów, przygotowujemy kompleksowe strategie działania, uwzględniające najlepsze rynkowe praktyki i najefektywniejsze narzędzia komunikacji.Agencja NOISE PR to nowa jakość na polskim rynku doradztwa komunikacyjnego. Jesteśmy zespołem profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie komunikacji, dialogu społecznego i budowy wizerunku.

Wśród nas są byli członkowie Zarządów, dyrektorzy i rzecznicy prasowi największych firm działających w Polsce, a także dziennikarze z wieloletnim doświadczeniem w wiodących dziennikach ogólnopolskich.

Nasi konsultanci to najwięksi gracze w branży pod względem wielkości obsługiwanych Klientów oraz ilości zrealizowanych z sukcesem projektów.

Wiemy, że efektywne doradztwo wymaga niezbędnej wiedzy na temat biznesu i otoczenia naszych Klientów, dlatego Konsultanci Agencji NOISE PR dysponują także wiedzą i doświadczeniem w dziedzinach takich jak sprzedaż, marketing, relacje inwestorskie, finanse, prawo czy HR.


Nowoczesny świat dynamicznie się zmienia, stawiając przed firmami coraz ciekawsze wyzwania biznesowe. Dlatego nieodłącznym elementem skutecznego zarządzania każdą organizacją jest zbudowanie trwałych relacji z otoczeniem, opartych na długookresowej, zaplanowanej i konsekwentnie realizowanej strategii komunikacyjnej.

Naszą misją jest dostosowanie nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych do indywidualnych potrzeb Klientów tak, aby wspierać ich w osiąganiu celów biznesowych. Realizujemy ją prowadząc efektywny dialog ze środowiskiem wewnętrznym i zewnętrznym, z partnerami biznesowymi, społecznością lokalną oraz inwestorami. Zapewniamy najwyższej jakości doradztwo strategiczne m.in. w zakresie zarządzania komunikacją, komunikacji w procesach zmian, public affairs i relacji inwestorskich.

Kluczowe wartości, na których Agencja NOISE PR opiera swoje działania to skuteczność, dobór innowacyjnych narzędzi, profesjonalizm oraz doświadczony zespół pracowników. Budujemy relacje oparte na zaufaniu, rzetelnej wymianie informacji i w zgodzie z etyką biznesową. Nasi konsultanci to specjaliści z bogatym doświadczeniem w obszarze komunikacji, marketingu, finansów, zarządzania i mediów. Łącząc wiedzę i kompetencje, znajdujemy skuteczne rozwiązania dostosowane do potrzeb i oczekiwań Klientów.

Naszą misją jest dostosowanie nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych do indywidualnych potrzeb Klientów tak, aby wspierać ich w osiąganiu celów biznesowych. Realizujemy ją prowadząc efektywny dialog ze środowiskiem wewnętrznym i zewnętrznym, z partnerami biznesowymi, społecznością lokalną oraz inwestorami.NOISE PR to lider branży, wyznaczający najwyższe standardy jakości usług i współpracy z Klientami, cieszący się lojalnością i zaufaniem swoich wieloletnich partnerów.Kluczowe wartości, na których Agencja NOISE PR opiera swoje działania to skuteczność, dobór innowacyjnych narzędzi, profesjonalizm oraz doświadczony zespół pracowników. Budujemy relacje oparte na zaufaniu, rzetelnej wymianie informacji i w zgodzie z etyką biznesową.

Nasi konsultanci to specjaliści z bogatym doświadczeniem w obszarze komunikacji, marketingu, finansów, zarządzania i mediów. Łącząc wiedzę i kompetencje, znajdujemy skuteczne rozwiązania dostosowane do potrzeb i oczekiwań Klientów.

DORADZTWO STRATEGICZNE

Precyzyjna analiza potrzeb naszych Klientów i znajomość branży, w której działają, pozwala nam przygotować kompleksową, dostosowaną do ich potrzeb i oczekiwań strategię działań we wszystkich interesujących ich obszarach. Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie i zapewniamy wszelkie możliwe wsparcie w jego realizacji. Doradzamy Zarządom Firm m.in. z sektorów energetycznego i bankowo-finansowego w zarządzaniu procesami o kluczowym znaczeniu biznesowym.

PR KORPORACYJNY

Dobre relacje z partnerami biznesowymi, Klientami, czy otoczeniem zewnętrznym są jedną z najważniejszych przewag konkurencyjnych nowoczesnego biznesu. Wieloletnie doświadczenie w pracy dla największych firm działających na polskim rynku pozwala NOISE PR skutecznie kreować docelowy wizerunek naszych Klientów wśród kluczowych dla nich grup docelowych i budować z nimi trwałe relacje. Wspieramy Klientów m.in. w opracowywaniu kompleksowych strategii komunikacji, zarządzaniu procesem zmian, w budowaniu i komunikowaniu wizji oraz wartości marki, a także zarządzaniu kryzysowym.

MEDIA RELATIONS

Ściśle współpracujemy z przedstawicielami mediów i przygotowujemy dedykowane tej grupie docelowej programy komunikacyjne. Nasza skuteczność opiera się m.in. na budowaniu stałych relacji z dziennikarzami, przygotowywaniu rzetelnych materiałów prasowych oraz organizacji specjalnych wydarzeń dla dziennikarzy.

ZARZĄDZANIE W PROCESIE ZMIAN

Konsultanci Agencji NOISE PR to doświadczeni praktycy, którzy brali udział w największych przekształceniach strukturalnych i kapitałowych na polskim rynku. Wiemy jak trudne do zaakceptowania są zmiany i wiemy jak trudno jest skutecznie komunikować się z otoczeniem nierozumiejącym potrzeby zachodzących procesów. Tę wiedzę przekuwamy na narzędzia komunikacyjne, które pomagają naszym Klientom efektywnie przeprowadzić niezbędne zmiany w ich organizacjach. Nasze wsparcie w tym zakresie umożliwi działanie w pełnym porozumieniu z interesariuszami zmian i pozwoli na minimalizację ryzyk wizerunkowych.

DIALOG SPOŁECZNY

Każda działalność biznesowa jest odczuwalna dla otoczenia i interesariuszy. Szczególnie dotyczy to inwestycji. Od wielu lat efektywnie wspieramy naszych Klientów przy prowadzeniu dialogu z interesariuszami przy największych w historii inwestycjach i projektach infrastrukturalnych. Oferujemy w tym zakresie doradztwo przy tworzeniu strategii, koncepcji i obudowy komunikacyjnej całego procesu dialogowego naszych Klientów, moderację spotkań dialogowych oraz organizację spotkań i procesu dialogu.

CSR

Wspieranie zrównoważonego rozwoju w biznesie i współpraca z otoczeniem to dziś nieodłączna część prowadzenia działalności gospodarczej. W Agencji Noise PR doskonale to rozumiemy, dlatego oferujemy naszym Klientom kompleksowe usługi doradcze oparte na bogatym doświadczeniu, we wszystkich obszarach CSR takich jak: tworzenie strategii CSR, organizacja i prowadzenie sesji dialogowych, raportowanie odpowiedzialności społecznej oraz prezentowanie biznesowej zasadności CSR dla zarządów i organów nadzorczych spółek.

COACHING

Nasz zespół w Agencji NOISE PR tworzą byli menedżerowie największych spółek działających na polskim rynku, posiadający wiedzę i doświadczenie pozwalający pomagać menedżerom w przyspieszeniu tempa ich osobistego rozwoju, wzmocnieniu posiadanych kompetencji i wypracowaniu indywidualnych rozwiązań służących doskonaleniu wybranych aspektów ich pracy.

SZKOLENIA

Celem realizowanych przez nas szkoleń jest przekazanie wiedzy o efektywnym zarządzaniu informacją i umiejętności skutecznego prezentowania swoich racji zarówno w kontaktach z mediami, klientami jak i pracownikami. Wyjaśniamy jak konstruować przekaz i jak współpracować z dziennikarzami oraz w jaki sposób udzielać odpowiedzi na niełatwe pytania. Uczymy jak panować nad stresem i jak nawiązać kontakt ze słuchaczami. Przekazujemy skuteczne techniki prezentacji i wystąpień publicznych, koncentrując się na praktycznych umiejętnościach, które analizujemy i doskonalimy wspólnie z naszymi Klientami.

SPONSORING

Agencja NOISE PR posiada duże doświadczenie w tworzeniu strategii działań sponsoringowych i audytowaniu działalności sponsoringowej największych organizacji. Pomagamy naszym Klientom tworzyć efektywne strategie sponsoringu w obszarach sportu, kultury, sztuki, akcji społecznych, edukacji oraz projektów proekologicznych. Mamy również doświadczenie w konsultowaniu organizacji objętych modelem regulacji działalności sponsoringowej spółek z udziałem Skarbu Państwa.

EVENTY

Posiadamy wyjątkowe doświadczenie w organizacji konferencji i kongresów dla firm, instytucji i organizacji biznesowych. W ramach współpracy Klienci Agencji NOISE PR mogą liczyć na pełną obsługę – od POMYSŁU aż do skutecznej realizacji i rozliczenia projektu.
office@noisepr.pl
Noise sp. z o.o.
ul. Czerniakowska 30/33
00-714 Warszawa
(22) 621 60 88
NIP: 5213734438
REGON: 364410227